close menu

🛒 Live to travel…Travel to live! 0 22 44 08 70

Hide SliderShow slider

Экскурсоводы по Молдове

Asociaţia Naţională a Ghizilor din Republica Moldova (ANG RM)
Vasile GRIŞCA
Preşedinte ANG RM 0032 Rom. Rus. Toate direcţiile studii.tsh@gmail.com 022402873
ANG RM 069283140

GHIZII DE TURISM – MEMBRII ANG RM
Nr Numele şi prenumele Legitimaţia.
Ghid de turism– nr. Limbile de comunicare Destinaţiile Telefon de contact

1. BULAT Nicolae (cetatea Soroca) BULAT Valentina local Rom. Rus. Eng Cetatea Soroca nicbulat@gmail.com 023024873 069323734

2. BONDARENCO Maria (muzeul – Căuşeni) local Rom. Rus. Muzeul ţinutului 024324467 024326782 079563842

3. BARCARI Victoria 0039 Rom. Rus. Eng Tur oraș – Chşinău victoria.barcari@gmail.com 069639512

4. BRÂNZĂ Viorel 0060 Rom. Rusa Toate direcţiile vion111@mail.ru 022762720 069257525

5. BRÂNZĂ Viorica 0061 Rom. Rusa Toate direcţiile vion111@mail.ru 022762720 069665311

6. BRADU Valeriu 0040 Rom. Rus. Eng Toate direcţiile 079462986

7. COJUHARI Natalia CP 00685 Rom. Rus. Eng Toate direcţiile natalia@ways.md 022232123 069360079

8. COŞCIUC Cristina 0019 Rom. Rus. Ucr. Toate direcţiile c.cosciug@uasm.md 022432806 069261210

10. CIOBANU Oleg 0021 Rom. Rus. Toate direcţiile ciobanu.oleg@yahoo.com 022498055 069120620

11. CORETSCHI Nina (Orheiul Vechi) local Rom. Rus. Com. Muz. „Orheiul Vechi” 023556093 068440761

12. CIOBANU Ecaterina (muzeul A.Donici)CIO BANU Alexandru local Rom. Rus. Casa-muzeu A. Donici 023573543 069418943

13. FROLOVA Galina 0018 Rus. Toate direcţiile expres-tur@mail.ru 060277887 079977887

14. GĂINĂ Ion (muzeul A.Mateevici-Zaim) GĂINĂ-STAMATI Maia local Rom. Rus
Rom. Rus. Fr. Sp. It. Casa-muzeul A.Mateevici (Zaim) 024372337 069837113 068144489

15. GHINCUL Anatolie 0022 Rom. Rus. Eng Toate direcţiile axiostravel.anatolie@gmail.com 068333903

16. HMÂZ Nina 0043 Rus. Toate direcţiile tour1999@mail.ru 022449224 079084032

17. LUPAŞCU Tatiana 0040 Rom. Rus, Fran. Eng. It. Toate direcţiile
tatiana.lupascu@gmail.com 022440870 022493025 079903888 068800805

18. MATEI Zinaida 0030 Rus. Toate direcţiile matei-zinaida@mail.ru d. 022547633 079553133

19. MORUN Liudmila (muzeul – Beşalma) local Rus. Gagauz. Tur. Muzeul – D.Kara-Cobanu 029853272 069994959

20. MALICOVSCAIA Iana 0012 Rus. Eng. Toate direcţiile 069343035

21. NEGRU Eugenia 0023 Rom. Rus Toate direcţiile enegru9@gmail.com 022741584 068753190\

22. NASTAS Liudmila (muzeul A.Şciusev) 0028 Rus. Rom. Toate direcţiile ser. 022220308 060523323

23. ODOBESCU Viorica 0037 Rom. Rus. Eng. Toate direcţiile victoria@ways.md 079716490

24. PEROJOC Ion 0035 Rom. Rus. Fran. Toate direcţiile 022282503 069261003

25. PANFIL Emilia 0034 Rom. Rus. Fran. Toate direcţiile emilia.panfil@gmail.com 022740652 069334641

26. POPA Irina 0051 Rom. Rus. Toate direcţiile irina@citytour.md 022440870
022493025 079790199

27. POPA Tatiana „Casa părintească” local Rom. Rus. Ucr. Mănăstirile Călărăşene, Casa părinteasca (Palanca) 024473175 069457399

28. PLĂMĂDEALĂ Nina 0063 Rom. Rus. Toate direcţiile 022294630 069536437

29. PLĂCINTĂ Tudor (muzeul Manuc Bei) local Rom. Rus. Ehg. Muzeul – Manuc Bei manucbei@mail.ru 069885248

30. PASINCO Petru (C.P. Şerpeni) local Rom. Rus. Com. Memor. C.P. Şărpeni 026534420 068506107

31. RUSU Victorina 0036 Rom. Rusa Toate direcţiile victoria.rusu@solei.md 022560178 069568449

32. SIROTINSCHII Anatol 0038 Rom. Rus. Toate direcţiile adis.tur@gmail.com 022344265 069120376

33. SMÂNTÂNĂ Andrei 0036 Rom. Rus. Toate direcţiile 022582308 068222206

34. SÎDNIC Leonora 0047 Rom. Rus. Fran. Toate direcţiile 022324078 068064988

35. SAVVA Larisa 0024 Rom. Rus Toate direcţiile salapia@mail.ru 067204040

36. TABARCEA Ina 0016 Rom. Rus. Eng. Toate direcţiile tinaiv@mail.ru 022772614 068697771

37. TERENTE Anastasia 0045 Rom. Rus. Toate direcţiile 022323250 060147244

38. ZAHARIA Laurenția 0027 Rom. Rus. Eng. Toate direcţiile zaharia.laurentia@gmail.com
022581398 079770032

39. ANDRONICEAN Snejana (Monahia Gavriila) Rom. Rus Mănăstirea Vărzăreşti
gavriilamv@gmail.com 026423900 069861652

40. SCOBIOALĂ Elena 0025 Rom. Rus. Eng. Toate direcţiile elena.scobioala@yahoo.com 069650051

41. NATALIA Mateevici Rom. Rus. Fran. Ghid local 060010086/ 067351003/ 022 24-36-88

CANDIDAŢI
41 PAVLOV ALEXANDRU Tur oraşul Chişinău seniordance@mail.ru 078668079
42 AXENTI MARIA 0025/00954 marya.axenti@gmail.com 751024 068220013
43 CRĂCIUN TATIANA 0026/00955 craciun.tatiana@gmail.com 060738502
44 DODIŢĂ IURIE 0028/00957 panciuviorel@mail.ru 069533106
45 DURLESCU ANA 0029/00958 anadurlescu@yahoo.com 566367 079440815
46 POPOVICI ELENA 0033/00962 078280985
47 PROŢEI ECATERINA 0034/00963 cateapotei@gmail.com,cujestranka@mail.ru 060133711
48 ARNAUT OLGA olgaki1@yandex.ru 773689 060195590
59 ŢARIGRADSCHI MARIAN Pădurea Domnească 069060694
50 COJOCARI ELEONORA eleonora.cojocari@gmail.com 069926363

предыдущее месяца следущее месяца

Календарь путешествий

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.