🚌 Mănăstiri din Moldova și Bucovina

11
77
66
22
100.M_n_stirea_V_ratec_2
manastirea_varatec_foto_stefan_cojocariu_80
Sucevita Monastery wallpaper 2

Traseu:

Iasi - Mănăstirea Hadâmbu – Tg.Neamt – Manastirea Neamt-Agapia-Varatic-Humor-Voronet-Moldovita-Sucevita

Data:

10.04.2020

Preț:

99 €

Categoria turistică:

Excursii cu autocarul | Excursii pentru adulti

Durata:

3 zile

Transport:

Autobuzul

Ghid:

Rusă, Românesc

10.04.2020  05:00 – Plecare din Chișinău

Sosire în Iași. Vizitarea:

Mănăstirii Cetățuia, ctitorită de Domnul Gheorghe Duca în sec. XVII. O copie sobră a Trei Ierarhilor, ctitoria domnului Vasile Lupu de la 1639. Pictura de la Cetățuia este o creație artistică deosebită, având ca autori pe Mihai, Gheorghe și Dima din Ianina, alături de pictori autohtoni care lucraseră la Trei Ierarhi.

Catedrala Mitropolitană din Iași cu moaștele Sf. Parascheva: o construcţie din veacul al XIX-lea, ridicată pe locul unde s-au aflat două biserici mai vechi: Biserica Albă (sec. XV) şi Biserica Stratenia (sec. XVII).

Trei Ierarhi - ridicată de către voievodul Vasile Lupu, în sec. XVII că necropola domnească, combinând structuri şi forme tradiţionale cu materiale preţioase şi o decoraţie fastuoasă. Mitropolitul Varlaam a sfinţit aceast sfânt locaş, tot aici fiin inițial aşezate moaştele Sf. Cuvioase Parascheva

Pauză pentru prânz. După o mică pauză vom vizita Mănăstirea Hadâmbu – ctitorită de boierul grec Iani Hadâmbu în sec. XVII sub forma unui complex monastic fortificat, cu scop defensiv, datorită acelor vremuri vitrege când năvăleau turcii și tătarii, prădând mănăstirile.

Plecare spre Tg. Neamt, cazare în zona (hotel sau pensiune).

11.04.2020

Mic dejun. Plecare de la cazare cu bagajele.

În această zi vom vizita:

Mănăstirea Neamț ce este menționată în unele izvoarele istorice încă în veacul al XIV-lea. Încă de la finele veacului al XIV-lea, între zidurile mănăstirii, exista o școală de caligrafi și miniaturiști în cadrul căreia se copiau și împodobeau cărți bisericești pentru mănăstiri și biserici. Între obiectele cu valoare istorică și artistică din colecția mănăstirii, mai importante sunt urmatoarele: Icoana Maicii Domnului primită în dar, potrivit tradiției, de Domnitorul Alexandru cel Bun de la împăratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul.

Mănăstirea Agapia cu hramul „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” - ctitorită în sec. XVII de hatmanul Gavriil Coci, fratele Domnului Moldovei Vasile Lupu.

Mănăstirea Varatic - Vatră monahală, relativ nouă, datând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Varaticul continuă firul monastic a două aşezări mănăstireşti mai vechi: Boiştea şi Topoliţa. Dacă mănăstirea Boiştea, apare menţionată întâia oară într-o „carte” a domnitorului Ştefan al II-lea, datată 6 iunie 1446, în schimb mănăstirea Topoliţa ia naştere prin fenomenul „roirii monahale”, constând în strămutarea monahiilor de la Boiştea, pe la jumătatea secolului al XVI-lea.

Seara vom face cazare în regiunea Gura Humorului.

12.04.2020

Mic dejun. Plecare de la cazare cu bagajele.

În această zi vom vizita:

Mănăstirea Humor - Din pisania săpată în piatră, așezată la intrare pe peretele exterior al sfântului locaș, aflăm că biserica a fost zidită în anul 1530  "cu cheltuiala și osteneala" logofătului Teodor Bubuioc și a soției sale Anastasia, îndemnat de voievodul Petru Rareș.

Mănăstirea Voroneț - Aşezământul monastic ce datează din perioada domniei lui Alexandru cel Bun, cel mai probabil din perioada 1400-1410, biserica actuală fiind construită în 1488 de Ştefan cel Mare peste temelia primei biserici distrusă de un incendiu.

Mănăstirea Moldovița - Construită în anul 1532 de Petru Rareș, cu hramul „Buna Vestire” și este așezare călugărească de maici. Este o ctitorie ridicată în apropierea alteia mai vechi ruinate anterior. Mănăstirea având și un rol de strajă în zonă. Unul dintre punctele de atracție al Mănăstirii Moldovița îl constituie pictura exterioară (executată al fresco), mai ales cea de pe peretele sudic al bisericii care s-a păstrat în bune condiții. Stilul frescelor exterioare este cel post-bizantin, cu influențe din goticul internațional și chiar din arta Renașterii. Cei mai mulți specialiști consideră că pictura de la Moldovița este realizată de zugravii coordonați de vestitul Toma de la Suceava, pictorul de curte al lui Petru Rareș.

Mănăstirea Sucevița - Mănăstirea Suceviţa încheie suita mănăstirilor din nordul Moldovei ridicate în veacurile XV-XVI, fiind rezultatul unei sume de ctitori – familia Movileştilor, şi nu a unuia singur cum se întâmplă în celelalte cazuri.  Această familie de boieri are un loc aparte în istoria ţării noastre, din ea ivindu-se un mitropolit şi doi domnitori. Principalul ctitor al construcţiei este considerat Ieremia Movilă, fost vornic în divanul lui Petru Şchiopul şi domn al Moldovei din 1595 până la moartea sa, în 1606.

Plecare spre Chișinău. Sosire seara târziu.

Tarif

  • 99 euro persoana în cameră DBL/TRPL
  • 150 euro cameră SGL

În preț este inclus:

  • Transport confortabil pe parcursul circuitului
  • 2 nopți de cazare
  • Mic dejun
  • Ghid însoțitor
  • Asigurare medicală (pentru persoanele cu varsta de peste 60 ani + 3 euro)

Suplimentar se achită:

  • Mesele de prânz și cină
  • Biletele de intrare la mănăstiri (unde este taxă de inrare)
  • Cheltuieli personale